Exempel

Kör Du 10000 mil med en lastbil och sänker bränsleförbrukningen med 13% (snittet i Sverige), innebär det att Du minskar förbrukningen med 1300 liter. Om dieseln kostar 10:- exkl. moms så minskar alltså kostnaden med 13000:-. Detta på ett fordon och ett år.

Tänk då om Ni har fler fordon!

Om vi då även tar hänsyn till det minskade slitaget och den kostnadsbesparing som Ni gör även där så kan det röra sig om en besparing på ca 25000:-per år och fordon.

När ska vi börja?