Heavy EcoDriving

Vi delar in det i två moment, ett praktiskt och ett teoretiskt. Vi kör helst med den typ av fordon som chauffören är van att använda. Varje körpass är på ca. två timmar och efter det så är det en gemensam teori.

  • Testkörning. Chauffören kör en förutbestämd bana på ca 2 mil med vissa inplanerade hinder / stopp och instruktören analyserar körsättet.
  • Demonstration. Instruktören demonstrerar, rådgiver och visar hur chauffören kan ändra sitt körsätt till det bättre. Chauffören får prova på att använda de nya kunskaperna.
  • Testkörning. Samma bana som första gången men den här gången med hjälp och stöd av instruktören.
  • Råd och tips. Instruktören tipsar och skriver ut sina råd till chauffören. Detta får chauffören tillsammans med bränsle- och tidsvärdena från de båda testkörningarna. Dessutom får chauffören ett häfte med information om Heavy EcoDriving.
  • Teori. Nu samlas alla chaufförer på en gemensam teori där man även går igenom resultaten på minskningen av bränsleåtgången och förhoppningsvis även tidsvinsten.
  • Uppföljning 1. Vi träffas igen efter ca 3 månader och kör samma bana igen.
  • Uppföljning 2. Vi träffas återigen efter ytterligare 7 -10 månader och kör samma bana igen.
Efter detta så borde en motiverad och intresserad chaufför ha den kunskap som behövs för att behålla ett sådant körsätt som gynnar åkeriets ekonomi, miljön och chaufförens egen hälsa.