Working EcoDriving

Vi börjar med en teoretisk genomgång av Working EcoDriving och därefter så blir det varvat praktik och teori.

  • Gemensam teori.
  • Testkörning. Föraren kör en förutbestämd bana med vissa inlagda arbetsmoment och redskapsbyten och instruktören analyserar körsättet.
  • Teori med föraren. Genomgång av olika moment från körningen och praktiskt visa olika bränsleförbrukningar vid en del olika moment.
  • Testkörning. Samma bana som första gången men den här gången med hjälp och stöd av instruktören.
  • Teori. Avslutande teori med genomgång av dagens resultat och utdelning av ett häfte med information om Working EcoDriving.
  • Uppföljning 1. Vi träffas igen efter ca 3 månader och kör ungefär samma bana igen.
  • Uppföljning 2. Vi träffas återigen efter ytterligare 7 -10 månader och kör ungefär samma bana igen.
Efter detta så borde en motiverad och intresserad förare ha den kunskap som behövs för att behålla ett sådant körsätt som gynnar företagets ekonomi, miljön och chaufförens egen hälsa.