Bokning & Intresseanmälan

 

Bokning eller intresseanmälan


Antal deltagare för ADR-kurs


Typ av utbildning


Jag / vi vill att det ska ingå följande specialkurser till ovanstående:
Klass 1 (explosivt)
Klass 7 (radioaktivt)
Tank

Jag/vi vill går kurs på


Vill du ha en prisuppgift


Jag / vi önskar delta i utbildning i (ange stad / plats)


Namn


E-post


Telefon


Meddelande